ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ

Σας καλωσορίζω σε αυτή τη σελίδα.

Η περιήγησή της μοιάζει με ένα συναρπαστικό ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις και αποκαλύψεις γιά την φωτεινή και την αθέατη πλευρά του Φεγγαριού.

Το ταξίδι μόλις άρχισε…

Να θυμάστε πάντα ότι στην σκοτεινή πλευρά της Σελήνης εκτός των άλλων μπορεί ο καθένας μας να ανακαλύψει την χαμένη του Πόλη…

Γι αυτή όμως θα μιλήσουμε μια άλλη φορά...


ΣΤΟ BLOG ΓΡΑΦΟΥΝ …

ΕΓΩ ,Ο ΜΠΟΥΜΠΗΣ ΜΟΥ … ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 13 ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

ΟΧΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΔΟ ΤΟΥ Β.Δ ΑΞΟΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΪΑΦΑ


ΗΧΗΡΟ ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ.


*** Γιαννάκη θυμάσαι που κάποτε έγινες εξερευνητής και έγραφες για τις σπηλιές που δηθεν θα κατεστρεφε η Ανατολική χάραξη ? Ατακτο αγόρι...


Η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί γεγονός ύψιστης σημασίας για την προστασία της βιοποικιλότητας του οικοσυστήματος του Καϊάφα και του περιβάλλοντος της περιοχής, ιδιαίτερα μετά την οικολογική καταστροφή το 2007 και θέτει σημαντική παρακαταθήκη για την βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την αιτιολογημένη γνώμη αποφάνθηκε υπέρ των αιτιάσεων του Συλλόγου Περιβαλλοντικής Προστασίας Ζαχάρως, περί παραβίασης της περιβαλλοντικής κοινοτικής νομοθεσίας, αναφορικά με την δίοδο του Β.Δ. Άξονα Πελοποννήσου μέσα από την προστατευόμενη περιοχή του Καϊάφα (Natura 2000), κατόπιν της σχετικής καταγγελίας 2007/4951 της 26ης Νοέμβριου 2006, και καλεί την Ελληνική Δημοκρατία να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την νομολογία του ΔΕΚ. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβεβαιώνει με την συγκεκριμένη απόφασή της την αρχική της εκτίμηση για την παραβίαση του Κοινοτικού δικαίου, με την αποστολή στο ΥΠΕΧΩΔΕ της προειδοποιητικής επιστολής στις 5 Ιουνίου του 2008.
Στην προειδοποιητική επιστολή απάντησε το ΥΠΕΧΩΔΕ στις 29 Ιουλίου 2008, του οποίου οι εξηγήσεις κρίθηκαν ως ανεπαρκείς και αναιτιολόγητες.
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την έκδοση της αιτιολογημένης γνώμης θεωρεί ότι η Ελληνική Δημοκρατία και ειδικότερα το ΥΠΕΧΩΔΕ, παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία 92/43 ΕΟΚ (άρθρο 6 παρ. 2,3 και 4) και την καλεί εντός δύο μηνών να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα και να προσαρμοστεί με τις προβλέψεις της αιτιολογημένης γνώμης.
Η Αξιολόγηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 100163/30.62006 (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αφορούσε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, κατέδειξε ότι παραβιάζεται το κοινοτικό δίκαιο και η νομολογία του ΔΕΚ. ( Υποθέσεις C-117/013 και C-244/05).
Σημειώνεται ότι με την απόφαση 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2006 η περιοχή του Καϊάφα εντάχθηκε στους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας «Θίνες και παραλιακό δάσος Ζαχάρως, Λίμνης Καϊάφα, Στροφιλιά, Κακό βατος», με κωδικό GR2330005.
Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχε αποφανθεί ήδη, από τον Ιούνιο του 2008, ότι παραβιαζόταν σημαντικές διατάξεις της οδηγίας 92/43 /ΕΟΚ. Ειδικότερα προεκύπτε παράβαση του κοινοτικού δικαίου όπως αναφέρεται συνοπτικά στα κάτωθι σημεία.

1.Η Μελέτη ΠεριβαλλοντικώνΕπιπτώσεων δεν προσδιορίζει όλες τις πτυχές του έργου που ενδεχομένως θα επηρεάσουν τους στόχους διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος στον προστατευόμενο τόπο, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνώσεων στο συγκεκριμένο τομέα.
Για παράδειγμα, λόγω των ήδη υφιστάμενων υποδομών (εθνική οδός, σιδηροδρομικές γραμμές, ηλεκτρικές γραμμές) που διασχίζουν το οικολογικό ενδιαίτημα προτεραιότητας, η κατασκευή νέου αυτοκινητοδρόμου ενδέχεται να έχει σωρευτικές επιπτώσεις στην κατάσταση διατήρησης του συγκεκριμένου τόπου. Αυτές δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Η ΜΠΕ δεν αναφέρεται σε τυχόν διαθέσιμες εδαφικές και υδρογεωλογικές μελέτες για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των κατασκευαστικών εργασιών και ιδίως στις επιπτώσεις της κατασκευής της σήραγγας με τη
μέθοδο της εκσκαφής και της επανεπίχωσης σε ένα τμήμα 300 μέτρων ακριβώς στο σημείο όπου η λίμνη επικοινωνεί με τη θάλασσα. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η ΜΠΕ αναγνωρίζει ότι η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου σε πρόσχωση της λιμνοθάλασσας (αμμώδη, αργιλώδη και πηλώδη) απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ιδίως στις παράκτιες περιοχές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η βύθιση του αυτοκινητόδρομου στο σημείο που η λίμνη επικοινωνεί με την θάλασσα για μήκος 300 τουλάχιστον μέτρων, θα έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός τσιμεντένιου λόφου μήκους 46.90 περίπου μέτρων και ύψους τουλάχιστον 6 μέτρων. Πρόκειται περί αγρίας και μη αναστρέψιμης παρέμβασης στην βιοποικιλότητα του οικοσυστήματος .


2.Επιπρόσθετα η ΜΠΕ δεν περιλαμβάνει πλήρη, ακριβή και οριστικά συμπεράσματα ικανά να άρουν όλες τις εύλογες επιστημονικές αμφιβολίες σχετικά με τις επιπτώσεις των προτεινόμενων εργασιών στο συγκεκριμένο τόπο.
Η αξιολόγηση του καθοριστικής σημασίας οικολογικού ενδιαιτήματος στο συγκεκριμένο τόπο 2270 Θίνες με βάση από Pinus pinea, το οποίο είναι σαφές ότι θα υποστεί αρνητικές συνέπειες από τις οδικές εργασίες, είναι ασαφής. Η ΜΠΕ διατείνεται ότι οι επιπτώσεις θα περιοριστούν στην υλοτόμηση 55 δένδρων αλλά αναγνωρίζει ότι ο εν λόγω υπολογισμός βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε προκαταρκτικές πληροφορίες και δεν είναι οριστικός. Επιπλέον, όσον αφορά τα προτεινόμενα μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων, η ΜΠΕ ισχυρίζεται ότι «οι
προβλεπόμενες δενδροφυτεύσεις ενδέχεται να αντισταθμίσουν τις απώλειες της βιοποικιλότητας λόγω της κατασκευής και της λειτουργίας του δρόμου». Η συγκεκριμένη πρόταση αφήνει να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν απώλειες βιοποικιλότητας και έρχεται σε αντίθεση προς τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στα προηγούμενα τμήματα 2 και 3, σύμφωνα με τους οποίους οι επιπτώσεις των οδικών εργασιών θα είναι απλώς και μόνο η κοπή 55 πευκόδενδρων.

3.Η ΜΠΕ δεν αξιολογεί με τον ενδεδειγμένο και επιστημονικό τρόπο τις εναλλακτικές λυσεις και δεν αιτιολογεί πλήρως τα κριτήρια της συγκεκριμένης επιλογής.
Είναι γεγονός ότι η εναλλακτική λύση, η χάραξη δηλ εξ ανατολών, εκτός οικοσυστήματος Καϊάφα και εκτός παραλιακών οικισμών του Δήμου Ζαχάρως, δεν έχει μελετηθεί και έχει απορριφθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ χωρίς επαρκή και επιστημονική αιτιολογία. Η ανατολική χάραξη είναι εφικτή τεχνικά και σύμφωνη με τους όρους περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής. Η λύση αυτή ουδέποτε εξετάσθηκε με βάση τα επιστημονικά κριτήρια και δεν αποτέλεσε πεδίο έρευνας μιας εναλλακτικής λύσης.
Επιπρόσθετα θεωρείται ότι τα προτεινόμενα μέτρα για τον μετριασμό και την αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων είναι ανεπαρκή και δεν αντιμετωπίζουν δεόντως τις αναμενόμενες συνέπειες των έργων. Επιπλέον, η ΜΠΕ ισχυρίζεται ότι η σύνδεση των επιμέρους τμημάτων του προστατευόμενου τόπου θα αποκατασταθεί χάρη στη λωρίδα των 300 μέτρων (βλ. σελίδα 6 τμήμα 5 «Μέτρα για τον περιορισμό της υποβάθμισης του πευκοδάσους κατά τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου»). Το συγκεκριμένο επιχείρημα δεν τεκμηριώνεται και φαίνεται εντελώς
απίθανο δεδομένου του συνολικού μήκους του αυτοκινητοδρόμου στην προστατευόμενη τοποθεσία του N.2000 καθώς και της μικρής κλίμακας της λωρίδας των 300 μέτρων. Σε άλλο μέρος της ΜΠΕ επισημαίνεται ότι η λωρίδα των 300 μέτρων δεν θα επαρκέσει για να εξασφαλισθεί η σύνδεση στην περιοχή Καϊάφα (βλ. σ. 7 τμήμα 5). Η ΜΠΕ αναγνωρίζει επίσης ότι αναμένονται σοβαρές επιπτώσεις όσον αφορά τη συνέχεια και την ακεραιότητα του φυσικού τοπίου, λόγω της κατασκευής του κλειστού αυτοκινητοδρόμου» .
4.Γενικότερα θεωρείται ότι η εκτέλεση του έργου στη μορφή που έχει εγκριθεί συνεπάγεται κινδύνους σοβαρής αλλοίωσης των οικολογικών χαρακτηριστικών του προστατευόμενου τόπου, πρωτίστως λόγω της υποβάθμισης των οικολογικών ενδιαιτημάτων, συμπεριλαμβανομένου του βασικού τύπου οικολογικού ενδιαιτήματος.
Οι συνδυασμένες συνέπειες των πυρκαγιών και της εκτέλεσης του έργου κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγήσουν σε περαιτέρω υποβάθμιση και καταστροφή. Βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 της οδηγίας για τα οικολογικά ενδιαιτήματα, με το οποίο καθιερώνεται "γενική υποχρέωση προστασίας με στόχο την αποτροπή της υποβάθμισης και των ενοχλήσεων που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές συνέπειες ως προς τους σκοπούς της οδηγίας", οι ελληνικές αρχές όφειλαν να επαναξιολογήσουν την εκτέλεση του έργου και τις συμπληρωματικές επιπτώσεις του σε μια ήδη σοβαρά υποβαθμισμένη περιοχή (λόγω των δασικών πυρκαγιών). Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές δεν τροποποίησαν το αρχικό έργο και προχώρησαν στην υλοποίησή του βάσει μιας ΜΠΕ που δεν εγγυάται ότι θα αποφευχθεί η περαιτέρω υποβάθμιση. Έχοντας υπόψη τα πορίσματα του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-127/02 (παράγραφοι 36-38), προκύπτει ότι η εφαρμογή του έργου δίχως να αναθεωρηθεί η επίπτωσή του στον ΤΚΣ GR2330005 συνιστά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6, παράγραφος 2, της οδηγίας για τα οικολογικά ενδιαιτήματα.


Η οριστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δικαιώνει την πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών της ευρύτερης περιοχής της Ζαχάρως, οι οποίοι αντιστάθηκαν σθεναρά, ενωμένοι απέναντι στο πρόβλημα πετυχαίνοντας αυτό που ολοι σχεδόν θεωρούσαν αδύνατο ανέφικτο η αδιανόητο. Ο σχεδιασμός του ΥΠΕΧΩΔΕ ήταν καταστροφικός για το οικοσύστημα του Καϊάφα αλλά και την ποιότητα ζωής των πολιτών, βασίσθηκε σε κριτήρια παρωχημένα περασμένων δεκαετιών, όπου βασική παράμετρος για την εκτέλεση ενός δημοσίου έργου είναι μόνο το
οικονομικό κόστος. Αγνοήθηκαν έτσι οι μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα ενός οικοσυστήματος, καθώς και οι επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή των πολιτών (οικιστικό περιβάλλον) ακόμη και μετά την οικολογική καταστροφή του 2007.
Ο Σύλλογος Περιβαλλοντικής Προστασίας Ζαχάρως τάσσεται υπέρ της αναγκαιότητας της εκτέλεσης του Β.Δ άξονα Πελοποννήσου στο μέτρο που θα τηρηθεί η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι διατάξεις του Συντάγματος. Προτείνει ως βέλτιστη λύση την δίοδο του αυτοκινητοδρόμου από την ανατολική διαδρομή εκτός οικοσύστημα Καϊάφα και των παραλιακών οικισμών του Δήμου Ζαχάρως.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα χρηματοδοτήσει το επιπλέον κόστος του έργου που θα προκύψει από τον ανασχεδιασμό προκείμενου υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατευθεί το περιβάλλον αλλά και η ποιότητα ζωής. Η χρηματοδότηση του έργου στο τμήμα Πύργος Τσακώνα θα πραγματοποιηθεί στο μέτρο που τηρηθούν οι όροι περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής. Ο ανασχεδιασμός επιβάλλεται να συνδυασθεί με την αναβάθμιση της ασφάλειας του υπάρχοντος δικτύου..
Τα παραπάνω ζητήματα είχαν αναδειχθεί στην ημερίδα που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Περιβαλλοντικής προστασίας του Δήμου Ζαχάρως, υπό την αιγίδα του Ευρωπαίου Επιτρόπου αρμόδιου για το περιβάλλον κου Σταύρου Δήμα, στις 2 Μάιου, στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, ημερίδα με θέμα
« Η Κλιματική Αλλαγή. Οι επιπτώσεις της καταστροφής του 2007 στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου.
Η προοπτική της πράσινης ανάπτυξης και των νέων θέσεων εργασίας».
Στην εκδήλωση είχαν συμμετάσχει έγκριτοι ομιλητές Ακαδημαϊκοί, πολιτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα συμπεράσματα της εκδήλωσης είχαν ευεργετικές επιπτώσεις στις εξελίξεις.
Είναι εξόχως σημαντικό να τονιστεί η προηγηθείσα προγραμματική δήλωση – δέσμευση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής κας Τίνας Μπιρμπίλη, ότι «θα κοστίσει πιο ακριβά μια άλλη χάραξη του τμήματος Τσακώνα Πύργου. Δεν μπορεί όμως να θυσιαστεί ένας από τους ομορφότερους οικοτόπους εξαιτίας του αυτοκινητοδρόμου που περνάει από μέσα του» .
Η δήλωση της κας Υπουργού την οποία χαιρετίζουμε ένθερμα, αναδεικνύει την ποιοτική διάφορα ανάμεσα στην απερχόμενη πολιτική διοίκηση και την νέα ηγεσία, αναφορικά με τα κριτήρια σχεδιασμού των δημοσίων πολιτικών για τα δημόσια έργα.
Η δήλωση αυτή είναι εναρμονισμένη με την πρόσφατη δέσμευση του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψη στην Αρχαία Ολυμπία με βάση την οποία όπου ο Νομός Ηλείας θα αποτελέσει πρότυπο βιώσιμης- πράσινης ανάπτυξης με συγκεκριμένο σχέδιο ανασυγκρότησης..
Στηρίζουμε την προσπάθεια ανασυγκρότησης της περιοχής, με βάση τα κριτήρια της βιώσιμης ανάπτυξης, στην οποία θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις..

*** ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΑΓΡΑΠΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Στο είχα πει: Στο far west της Ζαχάρως με τους κουμπουράδες και τα λαμόγια θα κερδίσουν οι Ινδιάνοι. Και κέρδισαν.

Να ετοιμάζονται οι βαρύμαγκες και για τη ριγέ πιτζάμα τώρα, γιατί ο Σπυρίδωνος πέταξε!!!

Τώρα αρχίζει η πλάκα!

ΓεωΠόνος

dr. sekoulas είπε...

Θερμά συγχαρητήτηρια στους αντάξιους στην ίστορία τους ηλείους!
Ο αγώνας για το αυτονόητο είναι στην αρχή του. Και θα είναι σκληρός. Αλλά αξίζει το κόπο γιατί η βορειοδυτική πελλοπόνησος ήταν κάποτε επίγειος παράδεισος.
Ας κλείσουμε τις πληγές του 2007. Και προσοχή, γιατί κάποιοι είναι έτοιμοι να κάνουν παρανάλωμα και την εκπληκτική Στροφυλιά.
Είναι πάντως οξύμωρο το ότι υπερασπίζονται οι ευρωπαίοι τη πραγματική ακεραιότητα της χώρας, για την ανεξαρτησία της οποίας έχουν χυθεί ποταμοί αίματος.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΟΥ ΟΙ "ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ" ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ...

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ