ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ

Σας καλωσορίζω σε αυτή τη σελίδα.

Η περιήγησή της μοιάζει με ένα συναρπαστικό ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις και αποκαλύψεις γιά την φωτεινή και την αθέατη πλευρά του Φεγγαριού.

Το ταξίδι μόλις άρχισε…

Να θυμάστε πάντα ότι στην σκοτεινή πλευρά της Σελήνης εκτός των άλλων μπορεί ο καθένας μας να ανακαλύψει την χαμένη του Πόλη…

Γι αυτή όμως θα μιλήσουμε μια άλλη φορά...


ΣΤΟ BLOG ΓΡΑΦΟΥΝ …

ΕΓΩ ,Ο ΜΠΟΥΜΠΗΣ ΜΟΥ … ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 13 ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ... ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ !
ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ


ΤΡΕΙΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ …

ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΧΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ …(8.610 ΕΥΡΩ)

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ;

ΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΟΘΗΚΑΝ ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ;

  
ΕΡΓΟ 1)
 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:14714/20-9-2011
Α Π Ο Φ Α Σ Η 646 /2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 ($.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του Π$ 28/80
4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
5. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού
Οικονομικών
6. Την ειδική πίστωση ποσού 9.840,00 € Ευρώ που είναι γραμμένη στον Κ.Α. 00.6142.010 του
προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ έτους 2011 για την εργασία

«Mελέτη αξιολόγησης οικονομικής κατάστασης Δήμου βάσει των απογραφικών στοιχείων των πρώην Καλλικρατικών Δήμων» η οποία ψηφίσθηκε με την αριθ. 23/11 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης
7. Τη μελέτη με αριθ.46/11 για την εργασία
8. Την ανάγκη του Δήμου για την εκτέλεση της εργασίας «Mελέτη αξιολόγησης οικονομικής κατάστασης Δήμου βάσει των απογραφικών στοιχείων των πρώην Καλλικρατικών Δήμων»
9. Την προσφορά του αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την με αριθ. 46/11 μελέτη για την εργασία «Mελέτη αξιολόγησης οικονομικής κατάστασης Δήμου βάσει των απογραφικών στοιχείων των πρώην Καλλικρατικών Δήμων», όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2. Αναθέτουμε απευθείας την κάτωθι εργασία:
«Mελέτη αξιολόγησης οικονομικής κατάστασης Δήμου βάσει των απογραφικών στοιχείων των πρώην Καλλικρατικών Δήμων» προϋπολογισμού 8.610,00 € με ΦΠΑ ,σύμφωνα με την
προσφορά, στην ανάδοχο «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ»,που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας (Ρήγα Φερραίου 113, ΑΦΜ: 095338900 , ΔΟΥ: Πύργου) με συνολική αξία 8.610,00 € Ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αλέξιος Καστρινός


ΕΡΓΟ 2

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:14716/20-9-2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 647 /2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 ($.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του Π$ 28/80
4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
5. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
6. Την ειδική πίστωση ποσού 8.610,00 € Ευρώ που είναι γραμμένη στον Κ.Α. 00.6142.010 του προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ έτους 2011 για την εργασία «Αποδελτίωση απογραφικών στοιχείων Δήμου & ενημέρωσης βάσης δεδομένων» η οποία ψηφίσθηκε με την αριθ. 23/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης
7. Τη μελέτη με αριθ.45/11 για την εργασία
8. Την ανάγκη του Δήμου για την εκτέλεση της εργασίας «Αποδελτίωση απογραφικών στοιχείων Δήμου & ενημέρωσης βάσης δεδομένων»
9. Την προσφορά του αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την με αριθ. 45/11 μελέτη για την εργασία «Αποδελτίωση απογραφικών στοιχείων Δήμου & ενημέρωσης βάσης δεδομένων», όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2. Αναθέτουμε απευθείας την κάτωθι εργασία:

1. «Αποδελτίωση απογραφικών στοιχείων Δήμου & ενημέρωσης βάσης δεδομένων» προϋπολογισμού 8.610,00 € με ΦΠΑ ,σύμφωνα με την προσφορά, στην ανάδοχο «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ»,που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας (Ρήγα Φερραίου 113, ΑΦΜ: 095338900 , $ΟΥ: Πύργου) με συνολική αξία 8.610,00 € Ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αλέξιος Καστρινός


ΕΡΓΟ 3)

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:14718/20-9-2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 648 /2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 ($.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του Π$ 28/80
4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
5. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού
Οικονομικών
6. Την ειδική πίστωση ποσού 9.000,00 € Ευρώ που είναι γραμμένη στον Κ.Α. 10.6266 του προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ έτους 2011 για την εργασία «Ετήσια release προγραμμάτων genesis» η οποία ψηφίσθηκε με την αριθ. 23/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης
7. Τη μελέτη με αριθ.74/11 για την εργασία
8. Την ανάγκη του $ήμου για την εκτέλεση της εργασίας «Ετήσια release προγραμμάτων genesis»
9. Την προσφορά του αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την με αριθ. 74/11 μελέτη για την εργασία «Ετήσια release προγραμμάτων genesis», όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2. Αναθέτουμε απευθείας την κάτωθι εργασία:
«Ετήσια release προγραμμάτων genesis» προϋπολογισμού 7.977,71 € με ΦΠΑ ,σύμφωνα με την προσφορά, στην ανάδοχο «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ»,που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας (Ρήγα Φερραίου 113, ΑΦΜ: 095338900 , $ΟΥ: Πύργου) με συνολική αξία 7.977,71 € μαζί με
τον ΦΠΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αλέξιος Καστρινός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΟΥ ΟΙ "ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ" ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ...

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ